Black Book

Да работим заедно за една по-прозрачна България

Хроника на прахосничеството

„Калният мост“ в село Славеево, Добричко

Във всяко село – стадион

Декори, хигиена и ски в БНТ

За кого е безплатно санирането

Скандалните милиони за „реклама“ на туризма

Как Софийски университет „Св. Климент Охридски“ изхранва студентите си

Железопътният транспорт излиза скъпо на данъкоплатците

Шестотин хиляди лева за проучване на „обществените възприятия за състоянието на пътната мрежа“

Електронно правителство, за което плащаме, а все го няма

Бутафорията Леденика

МЕТОДОЛОГИЯ

 

Съставители

Стоян Панчев

Петър Ганев

Ивайло Цонев
Редактор

Зорница Славова
Автори

Адриан Николов

Аркади Шарков

Георги Вулджев

Даниел Василев

Стоян Панчев

Юри Иванов
Дизайн

Иван Панов
ISBN -978-619-90549-0-1